A THURY-VÁR Nonprofit Kft. székhelye (Thury-vár) és telephelyei 2022. december 19. napjától 2023. január 09. napjáig zárva tart.

Nyitás: 2023. január 10.

.

THURY-VÁR Nonprofit Kft. székhelye, a Thury-vár nyitvatartása

nyári nyitvatartás (május 01. - szeptember 30.)

hétfő: szünnap

kedd-vasárnap: 10.00-18.00 óra

 

téli nyitvatartás (október 01. - április 30.)

hétfő: szünnap

kedd-vasárnap: 10.00-17.00 óra

Elérhetőség: 06/88-472-305

06/30-925-3935

A Thury-vár jól szocializált kisállattal látogatható. 

A parkolás a Táncsics utcában, a Szent Erzsébet téren illetve a Polgármesteri Hivatal mögötti parkolóban ajánlott.

A Fodor Sára Tájház előzetesen egyeztetett időpontban látogatható. (06/30-925-3935)

 

A Thury-vár a nemzeti ünnepeken térítésmentesen látogatható!  (március 15., augusztus 20., október 23.)

 

Belépőjegy árak a Thury-várban

Felnőtt: 1.900,- Ft/fő

Diák / nyugdíjas: 1.400,- Ft/fő

Gyermek (kiegészítő jegy családok esetén): 700,- Ft/fő (14 éves korig)

Csoportos jegyár felnőtt: 1.700,- Ft/fő

Csoportos jegyár diák / nyugdíjas: 1.300,- Ft/fő

A csoportok 8 főtől értendők. 

Magyar nyelvű tárlatvezetés 8 fő alatt 2.000 Ft

Magyar nyelvű tárlatvezetés 30 fő alatt 5.000 Ft, 30 fő felett 10.000 Ft

Tárlatvezetés Thury kapitánnyal 8 fő alatt 3.000 Ft

Tárlatvezetés Thury kapitánnyal 30 fő alatt 7.000 Ft, 30 fő felett 14.000 Ft

A végvári élet hétköznapjai - tárlatvezetés a várfal tövében 3.000 Ft/csoport

Egyedi ajánlatainkról érdeklődjön az info@thuryvarkft.hu e-mail címen. 

Szabadulószoba: 1.300,-Ft/fő

A Fodor Sára Tájházba a belépőjegy ára 400,- Ft/fő

Minden várpalotai lakosnak a belépőjegyek árából 50% kedvezményt biztosítunk!

 

A Kormány 132/2011. (VII. 18.) Korm. rendelete a muzeális intézmények látogatóit megilletõ kedvezményekrõl szóló 194/2000. (XI. 24.) Korm. rendelet módosításáról 2§ (2) bekezdés alapján - az abban meghatározott személyek számára -  az alábbi napokon látogathatható ingyenesen a Thury-vár muzeális intézmény része (Palota rész, kápolna) 2022-ben:
Január 22.

Február 13.
Március 13.

Április 24.
Május 29.
Június 12.
Július 24.
Augusztus 20.
Szeptember 4.
Október
 23.
November 27.
December 18.

Panaszbejelentését az alábbi e-mail címen tudja megtenni: panasz@thuryvarkft.hu

A Thury-vár muzeális intézmény része a Palota rész és a kápolna!
A Kormány 132/2011. (VII. 18.) Korm. rendelete a muzeális intézmények látogatóit megilletõ kedvezményekrõl szóló 194/2000. (XI. 24.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a muzeális intézményekrõl, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közmûvelõdésrõl szóló 1997. évi CXL. törvény 100. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:

1. § A muzeális intézmények látogatóit megilletõ kedvezményekrõl szóló 194/2000. (XI. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.)

2. § (1)–(4) bekezdései helyébe a következõ rendelkezések lépnek: „(1) Díjtalanul látogathatja a muzeális intézmények állandó és idõszaki kiállításait az Európai Gazdasági Térségrõl szóló megállapodásban részes állam állampolgára (a továbbiakban: EGT-állampolgár), amennyiben:

a) 6. életévét be nem töltött kiskorú,

b) a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlõségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény 4. § a) pontja szerinti fogyatékos személy (a továbbiakban: fogyatékos személy),

c) fogyatékos személyt kísér (legfeljebb 1 fõ),

d) a miniszter által kiadott szakmai belépõvel rendelkezik,

e) legalább 400 fõs taglétszámmal rendelkezõ, országos hatáskörû közgyûjteményi szakmai szervezet tagja,

f) közoktatásban dolgozó pedagógus,

g) a 70. életévét betöltötte.

(2) Díjtalanul látogathatja a muzeális intézmények állandó kiállításait az EGT-állampolgár minden hónap egyik hétvégéjének a muzeális intézmény által meghatározott napján, amennyiben:

a) a 26. életévét még nem töltötte be,

b) 18 év alatti személyt kísér, és annak a Polgári Törvénykönyvrõl szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 685. § b) pontja szerinti közeli hozzátartozója (legfeljebb 2 fõ). 

(3) A muzeális intézmények állandó és idõszaki kiállításait 50%-os kedvezményes belépõdíj fizetésével látogathatja az EGT-állampolgár:

a) a 6. életévének betöltésétõl 26. életévének betöltéséig,

b) 62 év felett,

c) amennyiben legalább két, 18 év alatti személyt kísér, és azok – Ptk. 685. § b) pontja szerinti – közeli hozzátartozója (legfeljebb 2 fõ), a (2) bekezdés b) pontjában foglalt eset kivételével.

(4) A Magyar Köztársaság állami ünnepérõl szóló 1991. évi VIII. törvény 1. §-ában meghatározott nemzeti ünnepeken, állampolgárságra való tekintet nélkül a muzeális intézmények kiállításai díjtalanul látogathatók.” 25052 MAGYAR KÖZLÖNY • 2011. évi 84. szám 2. § Az R. 2. § (6) bekezdésében a „fenntartója” szövegrész helyébe a „vezetõje” szöveg lép. 3. § Ez a rendelet a kihirdetését követõ 8. napon lép hatályba. 4. § Ez a rendelet a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.